Framtidens Ställplats.

Vi har utrustning till Ställplatser som har anpassats att fungera på både bemannade som
obemannade platser med ett så litet servicebehov som möjligt i vandalsäkert utförande.

all utrustning du behöver för att komma igång med din ställplats idag

MarkbrunnVår storsäljare, den prefabricerade markbrunnen för grå- och svartvatten som kommer färdiggjuten i betongplatta för snabbt montage på plats

Servicestation

Påfyllning av dricksvatten, elanslutning, utslagsback för både gråvatten och latrin, avsedd för campingplatser, ställplatser, marinor och gästhamnar

BetalsystemNYHET – Bokningsbart betalsystem VOURITY med möjlighet att styra ett flertal faciliteter samt som kan användas till betalterminal i en kioskrörelse.

Ingen fast uppkoppling mot internet behövs, endast mobiltäckning på platsen.

Frostfri vattenpost

i rostfritt utförande, avsedd för vinterbruk

ElstolparElstolpar i olika utföranden för olika behov

InfartsbomInfartsbommar som kan kontrolleras av vårt betalsystem

Frågor eller funderingar?


Kontakta oss