Om oss

Vi erbjuder högkvalitativ utrustning för ställplatser för elförsörjning, tömning av avloppstankar och påfyllning av färskvatten. Samtliga produkter är utförda i rostfritt stål eller aluminium.

Vi erbjuder smarta betalsystem för att möta de behov av förbokning av platser och betalning som kan finnas på olika ställplatser, t.ex. bomöppning, till/frånslag av ström på elstolpar, tillgång till servicebyggnad mm. 

Betalsystemen är inte låsta enbart till service på ställplatsen utan kan användas för ett otal funktioner. Låt oss få veta vilka behov av ställplatsutrustning eller boknings/betalfunktioner ni är intresserad av.

Kontakta oss så kan vi tillsammans finna en lösning.   

Vi på waste water systems...

Lars Näss

Telefon: 070 521 30 95

Email: lars@wastewatersystems.se

Anders Melin

Telefon: 070 546 21 80

Email: anders@wastewatersystems.se