Vourity POS 5

Vourity POS 5 är en ”allt-i-ett” Point of Service terminal för alla typer av bemannad försäljning, betalning, bokning och inlösen av digitala värdebevis.
Ingen fast uppkoppling mot internet behövs, endast mobiltäckning på platsen.

Kategori:

Terminalen kan t.ex. användas för ta betalt, bokning av lokaler, tvättstuga, och resurser. Alla inställningar görs centralt från Vourity Cloud så det är enkelt att välja vilka funktioner som POS 5 skall ha. Terminalen har inbyggt batteri och kvittoskrivare vilket möjliggör mobil/rörlig försäljning och betalning t.ex. på mässor, event, butiker, café, restauranger och andra situationer där ett flexibelt kundmöte är viktigt.

Ladda ned PDF

Download