Varför ställplats

En ställplats är en uppställningsplats för främst husbilsturister för ett fåtal övernattningar. Den kan vara i kommunal eller i privat regi och vara försedd med servicestationer som erbjuder tömningsmöjligheter för avlopp, dricksvattenpåfyllning och anslutning av el med mera.

Efterfrågan på ställplatser växer.

Husbilsturisten är en snabbt växande målgrupp. I Sverige enbart finns drygt 86 000 registrerade husbilar år 2016 med en årlig ökning på c:a 3 500 husbilar. Vid samma tidpunkt finns det drygt 1,7 miljoner husbilar i Europa. Det Europeiska och inhemska intresset för att besöka Sverige med husbil är stort. Det sker cirka 3 miljoner övernattningar med husbil i Sverige per säsong, varav nästan 2 av 3 övernattningar sker utanför campingplatser. (Källa: SCR, SWE Marketing)

 

ställplats
Ställplatser nära stadskärnor efterfrågas av husbilsturister

Husbilsturisten är en attraktiv målgrupp.

Husbilsturister tillhör den grupp av turister som spenderar mest tid av sin totala semestertid på att besöka olika turistmål.

I snitt spenderar en husbilsturist 460 kr per person och per dag vid varje turistmål och stannar vanligtvis en till två nätter vid varje destination. Den vanligaste husbilsturisten är i snitt över 50 år och reser tillsammans med sin partner, eller är kring 40 år och reser med sin barnfamilj. (Källa: här.)

 
 

Erbjud husbilsturister faciliteter med vår ställplatsutrustning

ställplats
En typisk servicestation för en ställplats

Vår ställplatsutrustning är enkel att installera och kräver lite underhåll. Era husbilsturister betalar med sin egna mobil för tillgång till el och dricksvatten samt avloppstömning, dag som natt, enligt förprogrammerade val som inte kräver någon manuell administration. Hitta den utrustning som passar ert behov bäst här eller kontakta oss så kan vi hjälpa dig med att hitta den utrustning du behöver till din verksamhet!
 
 
 
Kontakta oss