Vårt team

Lars Näss

ställplats

Ursprungligen Västeråsare men numer bosatt i Hallstahammar sedan mitten på 80-talet. Arbetslivet har i huvudsak utgjorts av serviceyrken inom industrin både på fast arbetsplats och som resande i mestadels Norden.

Driver sedan 1992 eget företag som ventilationsentreprenör med allt därtill hörande tjänster.

2007 blev jag med husbil och började utforska resmål både inom och utom landet, och speciellt när man åkte ner i Europa så upptäckte man alla s.k. ”ställplatser” där man kan stanna till för natten och på en del sådana ställen så är det gratis att stå och på vissa andra så betalar man för det man utnyttjar på stället ( tömma avloppstankar och fylla på färskvatten samt ibland koppla in sig på elnätet m.m.).

Då föddes tanken på att starta ett företag som kunde erbjuda ställplatsupplåtare dessa produkter som gör det möjligt att kunna erbjuda husbilsturisterna samma serviceutbud på ställplatser här i Sverige/Norden.

Kontakta Lars på 070 521 30 95 eller på e-post lars[at]wastewatersystems.se

Anders Melin

ställplats

Norrlänning av födsel och ohejdad vana även om jag flyttat runt en hel del. Västmanlänning sedan 1983, bosatt i Västerås i 24 år och sedan 2007 i Hallstahammar. I arbetslivet har jag ägnat mig åt försäljning och marknadsföring inom byggbranschen, sedan 1993 som ensamföretagare som representant för flertalet utländska bolag.

I början av åttiotalet blev familjen med husvagn, ett fritidsnöje som vi uppskattat sedan dess men numera är det bara jag och hustrun som är ute och rör på oss. Som husvagnsåkare har vi under åren saknat att kunna övernatta på en rastplats där det funnits möjligheter att tömma avloppskassetten och fylla på dricksvatten utan alltför stora problem, och utan att behöva checka in på en campingplats bara för en natt.

Naturligtvis har vi bott på husvagnscampingar också, där det tyvärr ofta är köer för in- och utcheckning, behov av mynt för dusch, varmvatten och allt annat som är avgiftsbelagt. Därför är det mycket tillfredsställande att vi lyckats utveckla ett kontant- och kortlöst betalsystem för alla avgiftsbelagda tjänster, inte bara för campingplatser.

Kontakta Anders på 070 546 21 80 eller på e-post anders[at]wastewatersystems.se